Platební karta
pro cestování s Dopravním podnikem Ostrava

Přehled zaúčtovaných jízdenek dle bankovního výpisu